Online T20 Cricket Management Game | Hitwicket
Online T20 Cricket Management Game | Hitwicket

20:00, Mon 28 Sep, 2020
Lord's - Green Wicket


Indian Challangers

  Match Runs W
Ajeet Chakravarti 7 5 0
Bhargav Somarothu 1 4 0
Chandraprakash Jain 5 1 0
Deb Patel 16 503 0
Devagya Rudresh 7 1 3
Dhivyaan Singhal 1 0 0
Gunbir Sidhu 13 9 15
Himmat Bhatnagar 16 33 0
Kulbhushan Shrotriya 16 34 14
Lokprakash Pisharadi 0 0 0
Madan Kumar 0 0 0
Mainak Saxena 5 1 0
Naresh Jain 6 0 0
Nikhil Kapoor 0 0 0
Nikhil Trivedi 16 172 0
Nirmal Kurup 13 9 16
Prashant Chundi 0 0 0
Prateek Jain 16 176 0
Raghavendra Singh 16 23 4
Subhajit Nagwani 16 99 0
Udham Sundar 9 6 3

Shanu Tigers

  Match Runs W
Abhijit Kumar 3 0 0
Adler Siddhant 10 2 0
Ajay Tarar 17 68 0
Anupam Agarwal 17 96 36
Baneswar Konwar 17 58 0
Erroll Fraser 15 7 0
Hollis Jones 17 1083 2
Koothan Rout 17 16 3
Manab Bezbora 17 13 50
Nikhil Chowdhury 17 744 0
Pabok Thangbung 17 43 0
Shakib Hasan 17 111 32