Online T20 Cricket Management Game | Hitwicket
Online T20 Cricket Management Game | Hitwicket

20:00, Thu 29 Oct, 2020
Jammu & Kashmir Stadium - Sporting Wicket


Jammu & Kashmir XI

  Match Runs W
Avantivarmana Mehta 0 0 0
Badri Kamarapu 15 10 19
Cedric Laurantus 15 745 0
Chandramauli Vohang 15 61 8
Chidatma Barigali 0 0 0
Kishore Parihar 15 219 0
Naveed Elahi 15 0 5
Pravarsena Maheshwari 0 0 0
Rajiv Chaturvedi 15 65 3
Sachin Khandelwal 15 2 9
Safdar Fasihuddin 15 285 0
Saurabh Rastogi 15 59 0
Subhash Bhatt 15 643 0
Subhash Singh 0 0 0
Sumit Mazumdar 15 227 0
Wayne Carlile 0 0 0

Bengal XI

  Match Runs W
Abhay Khandelwal 15 60 3
Anindya Tagore 15 70 9
Ankit Kulasekaran 0 0 0
Ankit Mishra 0 0 0
Aravind Bhatia 15 32 6
Daljeet Jain 15 361 0
Ernie Duncan 15 274 0
Jonaraaja Kapoor 0 0 0
Pranav Maulik 0 0 0
Sachin Agarwal 15 224 0
Sanchit Gupta 15 423 0
Sanjay Doshi 0 0 0
Sourav Kumar 15 36 7
Steve Aranaha 15 19 10
Sultan Kardar 15 541 0
Tungesh Vengsarkar 15 65 0