Online T20 Cricket Management Game | Hitwicket
Online T20 Cricket Management Game | Hitwicket

20:00, Sun 25 Oct, 2020
Manipur Stadium - Sporting Wicket


Manipur XI

  Match Runs W
Amit Hangsing 16 32 9
Ankit Agarwal 0 0 0
Gaurav Acharya 16 109 0
Gotum Chaturvedi 16 48 9
Graham Laurantus 16 240 0
Japbir Dhariwal 16 36 5
Madhav Parmar 16 312 0
Pranav Chothe 16 113 0
Pranav Maheshwari 0 0 0
Raghuveer Taparia 16 90 0
Sachin Khullem 16 145 8
Sourav Abujam 0 0 0
Sourav Khangembam 0 0 0
Suresh Sharungbam 16 273 0
Sushant Yurembam 16 65 4
Vimal Khomdram 0 0 0

Jammu & Kashmir XI

  Match Runs W
Avantivarmana Mehta 0 0 0
Badri Kamarapu 15 10 19
Cedric Laurantus 15 745 0
Chandramauli Vohang 15 61 8
Chidatma Barigali 0 0 0
Kishore Parihar 15 219 0
Naveed Elahi 15 0 5
Pravarsena Maheshwari 0 0 0
Rajiv Chaturvedi 15 65 3
Sachin Khandelwal 15 2 9
Safdar Fasihuddin 15 285 0
Saurabh Rastogi 15 59 0
Subhash Bhatt 15 643 0
Subhash Singh 0 0 0
Sumit Mazumdar 15 227 0
Wayne Carlile 0 0 0