Online T20 Cricket Management Game | Hitwicket
Online T20 Cricket Management Game | Hitwicket

20:00, Thu 29 Oct, 2020
Maharashtra Stadium - Sporting Wicket


Maharashtra XI

  Match Runs W
Amitesh Panigrahi 15 138 7
Andrew Garner 15 388 0
Ankur Khongsai 15 597 0
Bhagat Sahu 15 245 0
Chetan Jain 15 52 7
Dharendra Lohar 15 10 6
Ganadhish Wadkar 15 305 0
Ishvar Tipnis 0 0 0
Khushal Prabhune 0 0 0
Nimish Muley 15 588 0
Ruchit Khattar 15 51 7
Saral Bhatia 0 0 0
Saurav Nain 15 259 0
Shafiq Gul 0 0 0
Shivam Verma 0 0 0
Yashi Sarda 15 19 17

bhassad

  Match Runs W
Aditya Jaipuria 15 760 0
Amitesh Goyal 15 49 0
Dheeraj Kakati 15 293 0
Gerald Wareham 15 135 0
Gerhard Carmody 0 0 0
Gordon Quirk 15 227 11
Gurkirat Deol 16 12 0
Ismail Gul 0 0 0
Lokeswar Kohli 15 23 0
Maniraj Julani 0 0 0
Rakesh Trivedi 15 765 12
Ramanand Bhatt 15 13 9
Roderick Dash 15 162 11
Sparsh Mantri 16 19 0
Virender Sharma 15 23 11
Vishwamitra Amre 15 298 0