Online T20 Cricket Management Game | Hitwicket
Online T20 Cricket Management Game | Hitwicket

20:00, Sun 25 Oct, 2020
thondu ground - Sporting Wicket


thondu 11

  Match Runs W
Ajay Vaidyar 15 409 14
Amit Vasani 15 684 25
Balram Nandamuri 15 39 0
Dayaakar Dachepalli 16 8 0
Debiprasad Khound 0 0 0
Farook Elahi 15 635 13
Krishan Raavi 15 24 15
Nadir Nawaz 15 334 0
Pratik Dube 15 78 0
Rajat Naoroibam 0 0 0
Saiyid Hussain 16 20 0
Sandeep Mamidala 15 318 0
Shubhanshu Baijal 15 172 0
Steven Snape 15 67 0
Sudeep Dev 15 7 11
Varun Shetty 16 200 9

Maharashtra XI

  Match Runs W
Amitesh Panigrahi 15 138 7
Andrew Garner 15 388 0
Ankur Khongsai 15 597 0
Bhagat Sahu 15 245 0
Chetan Jain 15 52 7
Dharendra Lohar 15 10 6
Ganadhish Wadkar 15 305 0
Ishvar Tipnis 0 0 0
Khushal Prabhune 0 0 0
Nimish Muley 15 588 0
Ruchit Khattar 15 51 7
Saral Bhatia 0 0 0
Saurav Nain 15 259 0
Shafiq Gul 0 0 0
Shivam Verma 0 0 0
Yashi Sarda 15 19 17