Online T20 Cricket Management Game | Hitwicket
Online T20 Cricket Management Game | Hitwicket

20:00, Sun 25 Oct, 2020
dharma - Sporting Wicket


SHOK

  Match Runs W
Abhishek Vernekar 16 39 7
Ansh Dhingra 17 40 9
Bandarupalli Nomula 0 0 0
Chandrasekar Podile 17 96 0
Charles Vaugh 16 183 0
Farooq Ilderim 17 156 8
Hussain Hassan 17 541 7
Krishna Kovelamudi 17 195 14
Narasimha Munnangi 17 53 0
Pavan Yandamuri 17 46 0
Prashant Naara 17 107 7
Rishab Reddy 17 40 0
Samarth Ghadai 17 511 0
Subrata Paila 17 254 0
Suchith Mummidi 0 0 0
Vivek Munjuluri 0 0 0

PATEL'S BOY

  Match Runs W
Chaitanya Makvana 1 5 0
Dayal Khandelwal 15 48 15
Gajdant Gupta 15 19 0
Labeeb Saxena 15 77 6
Laiq Channa 15 0 0
Lakshmidhar Mishra 15 396 0
Lakshmikanta Chaturvedi 16 156 0
Madhukanta Saxena 16 614 0
Nachik Agarwal 15 109 11
Nagpati Saxena 15 241 11
Noor Malik 15 681 0
Padam Patel 16 586 9
Panini Goel 15 348 0
Sourav Bhatt 15 10 5
Thirugnanam Patel 1 0 1
Travis Wheen 15 542 0