Online T20 Cricket Management Game | Hitwicket
Online T20 Cricket Management Game | Hitwicket

20:00, Thu 01 Oct, 2020
Madhya Pradesh Stadium - Sporting Wicket


Madhya Pradesh XI

  Match Runs W
Adan Verma 15 35 12
Arindam Saraogi 15 346 0
Aziz Wazir 15 262 0
Babar Kardar 0 0 0
Chaitanya Minhas 15 482 0
Iman Gul 15 29 12
Jayendra Pandian 15 325 0
Kamaldeep Bhatia 0 0 0
Kevin Quinn 15 287 0
Manindra Khanzode 15 57 5
Nityasundar Pulickal 0 0 0
Prabhat Saha 15 93 3
Saransh Pradhan 0 0 0
Sardar Fasihuddin 15 315 0
Sunil Jaitly 15 170 8
Vishvendra Jayaswal 0 0 0

azgard Berzerkz

  Match Runs W
Abhijit Deshmukh 15 21 8
Abhishek Jain 15 480 10
Asela Weeraratne 1 6 0
Bogdan Barath 15 432 0
Chandra Patel 15 74 16
Dale Parnell 15 61 18
Denis Lavarack 15 450 0
Hareesh Kumar 1 0 0
Ian Worthington 1 0 0
Jeevan Gupta 15 81 0
Khizer Bahadur 15 539 0
Marcus Kekana 15 145 6
Rajat Jayaswal 1 0 1
Sabbir Hossain 15 30 5
Sajith Vinodi 15 21 18
Samad Sheraz 1 0 0
Shahid Rafiq 1 0 2