Online T20 Cricket Management Game | Hitwicket
Online T20 Cricket Management Game | Hitwicket

20:00, Fri 30 Oct, 2020
Assam Stadium - Sporting Wicket


Ashok Warrior

  Match Runs W
Aditya Appani 0 0 0
Asanga Ahmed 13 643 12
Baldeb Mali 13 7 0
Chandrabhan Bhattacharya 0 0 0
Chandrashekhar Bhattacharjee 13 707 0
Digen Bhattacharya 13 11 19
Dulal Borboruah 13 16 17
Haridev Goel 13 170 0
Heramba Chekavar 13 245 0
Indranil Saxena 13 0 15
Jagannath Choudhuri 0 0 0
Kamalakant Hazarika 0 0 0
Rajen Joshi 13 692 0
Rajen Pujari 13 4 0
Rishab Saxena 13 0 17
Sartaj Nawaz 0 0 0

unknown team 1488

  Match Runs W
Abhishek Haldankar 0 0 0
Aghor Goel 15 13 0
Ahendranath Agarwal 15 231 0
Baber Khan 5 108 1
Chamkaur Kharoud 15 29 9
Chandrakumar Sharma 13 188 0
Chandrashekar Kapoor 15 44 4
Chiranjan Khandelwal 11 35 3
Hansaraj Shettar 15 193 0
Harcharan Chahal 15 15 12
Jagmohan Jogiyani 6 54 4
Parampreet Dutt 9 148 0
Saiyid Sami 15 466 23
Simranpreet Gupta 17 821 21
Surbhit Ramesh 15 702 43
Zafar Shakil 15 148 0
Zahid Alam 15 106 0