Online T20 Cricket Management Game | Hitwicket
Online T20 Cricket Management Game | Hitwicket

20:00, Fri 30 Oct, 2020
Chaitu Mavericks - Sporting Wicket


Chaitu Mavericks

  Match Runs W
Addison Nel 43 2274 0
Aghor Jain 43 24 29
Agoram Raja 27 43 0
Ajeet Uikhawl 28 522 0
Amitesh Jaipuria 33 16 57
Arjuna Geethma 0 0 0
Bhooshan Arora 1 0 0
Chaitanya Aryan 43 1170 85
Channan Bhullar 2 39 0
Darren Phangiso 0 0 0
Deb Thakur 0 0 0
Debraj Khandelwal 43 325 0
Deepesh Goel 7 358 0
Deepesh Thakur 7 64 0
Edward Khandelwal 43 327 0
Mrityunjay Sachdeva 2 0 0
Praveen Laithangbam 27 25 18
Sajaad Abeydeera 43 787 0
Sandeep Gandas 43 26 58
Vinod Maheshwari 24 32 0

Haryana Hurricanes

    Match Runs W
- Akshit Venakateswaran 18 865 0
- Arpan Baskaran 18 186 0
- Baljit Sahu 7 6 0
- Dhaval Thampi 15 17 12
- Larry Hayes 18 154 32
- Madhav Menon 18 46 36
- Rohail Anwar 18 24 57
- Sachin Lohchav 16 48 0
- Simba Nagamootoo 18 1111 0
- Sridhar Bishnoi 14 8 20
- Sushant Khokhar 0 0 0
- Tinotenda Mawoyo 18 117 2
- Vaishakh Mazumdar 12 0 0