Online T20 Cricket Management Game | Hitwicket
Online T20 Cricket Management Game | Hitwicket

20:00, Mon 19 Oct, 2020
Abhishek's Stadium - Sporting Wicket


Abhishek Anand Stars

  Match Runs W
Ajeet Kotoki 0 0 0
Akalesvara Sannakki 6 0 4
Allan Lucas 13 824 0
Andre Mudde 0 0 0
Arush Rastogi 0 0 0
Asad Ahmed 1 0 0
Asharbh Vasani 14 26 0
Azhar Gul 11 586 0
Balamohan Kodakar 0 0 0
Birju Galia 0 0 0
Carl Daniels 4 214 0
Chittaranjan Bhagawati 15 29 14
Debiprasad Baruah 0 0 0
Devdas Arora 0 0 0
Devendrashika Nanda 17 350 0
Dost Qadir 0 0 0
Durgesh Agrawal 0 0 0
Ekramul Alam 0 0 0
Ismail Haq 0 0 0
Issac Ashraf 14 3 29
Jameesh Shrotriya 8 0 19
James Wharton 0 0 0
Javed Mohammad 0 0 0
Kayan Prabhu 0 0 0
Ken Saunderson 10 0 16
Kevin Laver 0 0 0
Kshemendra Bhatnagar 0 0 0
Kyle Birir 0 0 0
Namit Goel 11 450 0
Nayandeep Dutt 0 0 0
Neal Ketteringham 0 0 0
Nikhil Guwalani 0 0 0
Nitish Apte 0 0 0
Rajender Godara 0 0 0
Ravi Menon 0 0 0
Rishav Goel 0 0 0
Rizwan Rahim 0 0 0
Sachin Karthik 12 353 0
Saeed Gul 12 19 14
Saharsh Mongia 0 0 0
Saket Somnath 0 0 0
Sampurn Manjrekar 0 0 0
Sanjeev Maru 0 0 0
Shaheedur Ahsan 15 11 24
Shobhit Dangar 0 0 0
Shreyas Kumar 9 21 0
Subhankar Saxena 0 0 0
Sunil Athithan 0 0 0
Tanuj Bahniwal 0 0 0
Tapas Singh 15 769 0
Thilina Ashfaaq 7 78 0
Vikas Nair 14 7 5
Vrijendra Asrani 1 12 1
Vyomesh Praveen 1 0 0
Winston Blaine 0 0 0

Ghouzaif25

  Match Runs W
Abhinivesh Garg 15 94 26
Abraham West 0 0 0
Alexander Chatterton 15 16 52
Bahadur Sajjad 9 9 1
Bradley Squire 15 771 0
Bruce Francis 0 0 0
Dhiraj Barman 1 0 0
Dhruv Nagireddy 11 39 0
Enamul Gazi 10 14 6
Gordon Ackland 1 21 0
Henry Darrell 7 2 6
Japbir Bath 15 623 0
Kshaunish Penkar 14 111 0
Madesh Dasgupta 1 0 0
Mois Trimble 15 833 0
Niket Bishnoi 15 2 40
Shahbaz Ghouzaif 14 2 15
Stephen Symonds 14 350 0
Yash Patel 15 226 0