Online T20 Cricket Management Game | Hitwicket
Online T20 Cricket Management Game | Hitwicket

20:00, Fri 02 Oct, 2020
Devil's Den - Green Wicket


MSP DEVILS

  Match Runs W
Abhishek Rastogi 0 0 0
Altaf Afridi 5 0 0
Amit Bharuka 8 15 2
Bowen Dargan 0 0 0
Harry McCallan 2 9 0
Hemanth Panchamukhi 16 17 38
Mitchell Trimble 19 227 0
Nihal Kajala 1 4 0
Nikhil Jain 2 3 0
Nishant Bakshi 18 165 0
Pranav Baruah 1 0 1
Ramachandran Ajay 17 14 78
Ravi Ashwin 15 3 6
Sam Curran 17 3 63
Shamima Khan 0 0 0
Sharmin Rasel 1 0 0
Sundeep Dangar 0 0 0
Suraj Khandelwal 18 32 40
Suressh Rainaa 14 68 0
Swastik Shrotriya 10 12 2
Thomas Rason 18 648 0
Utpal Trivedi 16 829 0