Online T20 Cricket Management Game | Hitwicket
Online T20 Cricket Management Game | Hitwicket

18:00, Mon 13 Apr, 2020
Kerala Roasters - Sporting Wicket


Kerala Roasters 9856

  Match Runs W
Abhishek Dang 14 50 0
Aghor Saxena 14 63 24
Ajay Mithal 14 9 9
Amarendar Shrivastav 14 267 3
Amit Vijayrania 14 1170 0
ArumugaSami Arakeri 0 0 0
Dayakar Achari 0 0 0
Gajvadan Desai 0 0 0
Ganesh Chaliha 14 0 15
Hamayoon Shah 0 0 0
Mustafa Kumar 14 1265 0
Neil Radcliff 0 0 0
Nikhil Arora 0 0 0
Nikin Nagwani 14 46 13
Pratik Shanif 0 0 0
Rajat Joshi 0 0 0
Randeep Sidhu 0 0 0
Rishab Singh 10 0 10
Samarth Kohli 14 150 0
Shreyas Wohra 14 8 6
Vishal Prashanth 14 7 13

Smashing Strikerz

  Match Runs W
Amarpreet Sandhu 14 65 5
Arunothijan Aluthge 14 1272 6
Badrikedar Chaturvedi 16 92 0
Balaraam Kumar 14 41 0
Balashankar Darbar 14 78 0
Faisal Hasan 16 311 5
Gloria Farrell 13 115 0
Herbert Sorensen 14 135 0
Hugh Blaine 14 27 10
James Cardozo 16 342 0
Kamalesh Reddy 14 38 4
Kemar Nelson 16 157 7
Koushik Reddy 14 675 10
Mohit Laurantus 14 16 0
Roshan Maheshwari 14 230 0
Tom Carter 14 52 0