Online T20 Cricket Management Game | Hitwicket
Online T20 Cricket Management Game | Hitwicket

18:00, Mon 13 Apr, 2020
MSP Launchpad - Green Wicket


Koole Kings

  Match Runs W
Aayan Suvarna 14 145 0
Abhayaprada Dasannanavar 14 188 0
Abhiraam Alluru 14 39 4
Abhishek Jain 14 28 1
Abhishek Kulasekaran 14 427 0
Ankur Goel 0 0 0
Dean Abrahams 0 0 0
Gajanand Shasthri 14 262 0
Javed Elahi 14 463 0
Leyton Addison 14 85 4
Moin Wazir 14 44 0
Naveed Hassan 14 235 0
Nikhil Agarwal 0 0 0
Nikhit Sharma 14 59 0
Shubhansh Daga 0 0 0
Vinodi Pradeep 0 0 0
Zafar Nawaz 0 0 0

Sunil Smashers 9687

  Match Runs W
Abhishek Kohli 14 93 0
Achin Vatwani 14 59 10
Ambaajeeraav Pentareddy 0 0 0
Arpan Manhas 14 40 6
Dishant Mantri 14 267 6
Govind Jain 14 22 0
Hasan Wazir 14 934 0
Madhur Bajaj 14 352 0
Paras Joshi 0 0 0
Rahman Akram 14 13 1
Ramakanta Revenkar 0 0 0
Samarth Maru 14 51 0
Shreyas Halwan 14 74 0
Tahir Ahmed 14 701 6