Online T20 Cricket Management Game | Hitwicket
Online T20 Cricket Management Game | Hitwicket

18:00, Mon 30 Mar, 2020
Rsood - Sporting Wicket


Rsood

  Match Runs W
Aanand Aakash 0 0 0
Abhishek Khandelwal 14 41 0
Akhe Budhwar 14 900 0
Akilan Khandelwal 14 9 0
Anilesh Moitra 3 9 0
Deeptendu Puzari 0 0 0
Dhruv Kodakar 14 470 4
Dost Hussain 14 133 0
Gaurav Jain 8 9 0
Karan Dabholkar 8 45 0
Mohan Goel 1 0 0
Rajinder Kumar 14 0 5
Samarth Kohli 14 365 0
Shivesh Khandelwal 14 32 0
Shrish Bhuwal 1 78 0
Sourav Patel 1 12 0
Stanley Gibb 14 27 12
Utpal Mishra 14 19 11
Vedamsh Khattar 14 803 3

Shreeram Boyz

  Match Runs W
Adrian Neysmith 14 234 0
Aharsi Phukan 0 0 0
Amritansh Panigrahi 14 259 4
Anudeep Patlola 14 770 0
Chandavarman Haldankar 14 9 4
Chetan Rallabhandi 14 123 0
Gobinda Khound 0 0 0
Gurbakhsh Bains 14 88 1
Kushal Kansal 14 334 0
Nikhil Bhatia 14 62 2
Rahul Rudresh 14 41 0
Saurabh Kim 14 222 2
Sivaphanindra Madeedhar 14 141 0